lørdag 19. januar 2013

Duoprosjekt i vår: "Dagsens auga sloknar ut"

Jeg liker godt å jobbe med små ensembler, og er litt opptatt av at ikke alt behøver å være så stort og fyldig og flott. At ikke variasjon nødvendigvis er det viktigste i et konsertprogram. Jeg liker at en konsert kan være en hel fortelling, som er satt sammen av brikker som alle bidrar med noe til fortellingen. Jeg liker å skrive musikk selv, slik at jeg kan styre sammenhengen og helheten i programmet i så stor grad som mulig. Ikke nødvendigvis komponere musikk, men i alle fall transkribere, arrangere, tilrettelegge musikk.

De fleste av mine prosjekter har nettopp disse elementene i seg. Et typisk eksempel er Bergen Bach Sextet (messingkvintett og orgel) som spiller musikk av Bach og norske folketoner, alt med tilknytning til en bestemt høytid eller periode i kirkeåret. Her blir jo fortellingen veldig tydelig, og man kan geleide publikum gjennom bibelhistoriene innimellom de musikalske fortellingene.

Vårens prosjekt er ikke nytt, men ble gjennomført første gang i fjor vår. "Dagsens auga sloknar ut" er religiøse folketoner for sopranstemme og horn, nærmere bestemt Marianne Juvik Sæbø og undertegnede. Vi samarbeider med forskjellige kor, som bidrar med egne folketoner og vi gjør også to folketoner sammen med korene. I dette programmet er det ikke noen spesiell tematisk sammenheng mellom alle folketonene, selv om de jo dypest sett har samme tema. Det er rett nok en viss overvekt av salmetekster om himmelen eller lengselen etter himmelen. Dessuten er slektskapet melodisk sett klar. Dette gjelder veldig mange av de religiøse norske folketonene, som trolig er inspirert av middelalderens gregorianske sang med sine kirketonearter.

Vi ønsker å invitere publikum inn i den musikalske kommunikasjonen oss imellom. To "stemmer" som leker på scenen, ingen vegg av lyd, ingen avstand til det som skjer.
Arrangementene er varierte i uttrykk, ikke minst i forhold til det tekstlige innholdet.

Konsertene i vår er:

Onsdag 6. mars på Stord (Nysæter kirke) med Sanctus, dir Bjarte Aadland
Søndag 17. mars på Sotra med Sotra Reviderte, dir Olav Sørheim
Søndag 7. april, 2 konserter, i Søreide og Skjold kirker, et samarbeid mellom Jubilate og Cantus

Mer info om konsertene kommer når det nærmer seg, dette var mest for å vekke en viss interesse ;-)